ทำความสะอาด

จบปัญหาคนยุคใหม่ไม่มีเวลาทำความสะอาด กับ บริษัททำความสะอาด

เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป รูปแบบของการดำเนินชีวิตของผู้คนจำนวนมากก็เปลี่ยนแปลงไป มีการใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ ใช้เวลากับการทำกิจกรรมข้างนอกเป็นส่วนใหญ่  กลุ่มคนมากมายที่จำเป็นต้องพึ่งพา อาคารชุดอย่างคอนโดมิเนียม อพาร์ตเม้นต์ หรือแม้แต่ทาวน์โฮม เพื่อให้ตอบสนองกับเป็นอยู่ที่มีความสะดวกสบาย และรวดเร็วต่อการเดินทางให้ใกล้จุดหมายมากที่สุด เพื่อเป็นการประหยัดเวลาในภาวะรถติดในปัจจุบัน อีกปัญหาที่หนึ่งที่พบได้บ่อยในไลฟ์สไตล์ของคนในยุคนี้ คือการไม่มีเวลาในการทำงานบ้าน เพราะเวลาในทุกนาทีถูกบริหารไปใช้กับการทำงานนอกบ้านหรือกิจกรรมข้างนอก จนไม่มีเวลาในการดูแลทำความสะอาดบ้าน